Terrænskydning

Terrænskydning med sortkrudtsvåben

Vestegnens Sortkrudtskytter har tradition for at afholde DM i terrænskydning.

Terrænskydningen gennemføres på Københavns Skyttecenter, og der er tale om en anden form for skydning end den traditionelle skiveskydning. Mange sortkrudtskytter fra hele Danmark mødes en dag i en weekend og gennemfører skydninger på 13 skiver. Hver skydning gennemføres i hold på maksimalt fire skytter, og der kan skydes i fire forskellige klasse. Man kan altså tilmelde sig i én eller flere af disse klasser:

  • Revolver/pistol, forlader
  • Revolver/pistol, patronladet
  • Gevær, forlader
  • Gevær, patronladet

Skydningen foregår på forskellige baner, så skytterne går rundt til de forskellige stationer. Afstanden fra standpladsen til skiverne varierer fra 10 til 100 meter, og skytten kender ikke den præcise afstand. Der er typisk 8 stationer, og ved hver station skydes 4 skud på én eller flere skiver.

Alle skydninger gennemføres stående, men ellers er der ikke krav om en bestemt skydestilling. Der er ikke nogen formel tidsbegrænsning, så skytterne har god tid til de fire skud. Skydningen gennemføres efter sikkerhedsreglerne fra De Danske Skytteforeninger.

Skiverne kan være billeder af dyr eller af geometriske figurer, eller de kan f.eks. være små stykker af træstolper, men mindst én skive skal være en form for ringskive. Skiverne er normalt inddelt i forskellige områder, der giver et forskelligt antal points.

Skytterne på hvert hold gennemfører skydningen ved hver station ad to gange, idet man skiftes til at være banekommandør. Efter hver skydning kontrolleres, at våbenet er tomt.

Sammentællingen af points foregår efter to systemer. Det afgørende er antallet af ”træf”, dvs. antallet af ramte skiver. Skytten med flest træf, altså ramte skiver, i sin klasse vinder.

Efter registreringen af træf ses på antallet af points i de forskellige områder af skiven, og skytter med samme antal træf indplaceres efter deres antal points.