Velkommen til hjemmesiden for Vestegnens Sortkrudtskytter

Vestegnens Sortkrudtskytter, som er hjemmehørende i Københavns Kommune, er stiftet den 11. januar 2001. Foreningens formål er at dyrke sortkrudtskydning som idræt, bl.a. ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangementer. Vi er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtskytter samt Dansk Skytte Union. Vi er en hyggelig klub med et godt sammenhold. Medlemmerne er i alle aldersgruppern og af begge køn. Vi mødes hver lørdag kl. 10-14 i klubhuset ved bane 7, hvor vi skyder, renser og udveksler erfaringer over en kop kaffe.

Terrænskydning

Feltskydning er en af klubbens populære aktiviteter

Læs mere her

Westernskydning

Westernskydning er en avanceret form for skydning

Læs mere her

Bliv medlem

Kunne du tænke dig at blive medlem af vores klub ?

Læs mere her

I løbet af året afholder vi diverse arrangementer og konkurrencer. Følg med i hvad der sker - her på forsiden

Tak til vores sponsor

Glostrup 2018.15.01

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 17. februar 2018, kl.10.00 i klubhuset 

Dagsorden ifølge Danske Sortkrudtskytter´s standardvedtægter 

  1.   -        Valg af dirigent og referent
  2.   -    Formandens beretning
  3.   -    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.   -    Forlæggelse af budget
  5.   -    Indkomne forslag
  6.   -    Fastsættelse af kontingent
  7.   -    Valg af formand jf. 6.4
  8.   -    Valg af 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jf. 6.4
  9.   -    Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtskytter´s Repræsentantskabsmøde    

10.    -      Valg af 2 revisorer

11.   -     Eventuelt